LB-Normering bij LED

LB-Normering

Geschreven door Roberto Treffers

24 juli, 2023

De nominale levensduur van een LED-lichtbron verschilt van de lumen behoudsduur en is een essentiële betrouwbaarheidswaarde die wordt vereist door armatuurfabrikanten en, vanzelfsprekend, eindgebruikers. Met de opkomst van LED-verlichting in de afgelopen jaren is er een groeiende behoefte aan normen en richtlijnen om de prestaties van deze energiezuinige verlichtingstechnologie te beoordelen. Een van die normen die vaak wordt genoemd in de context van LED-verlichting is LB-normering. In dit blogartikel zullen we verkennen wat LB-normering precies inhoudt en waarom het belangrijk is bij het selecteren van LED-verlichtingssystemen.

Lichtprofessionals weten dat de lichtopbrengst van leds geleidelijk afneemt gedurende hun levensfase. Het zal je niet verbazen dat er tussen de diverse losse lichtbronnen en geïntegreerde leds van de diverse fabrikanten soms grote verschillen in kwaliteit voorkomen. Om een duidelijkheid te scheppen in de kwaliteit van led-lichtbronnen (los & geïntegreerd) is de LB-normering in het leven geroepen.

Wat is LB-Normering bij LED

LB-Normering bij LED: De L-waarde: Lumen Maintenance Life

De Lumens Maintenance Life (LML of L)-waarde geeft aan hoe lang een LED-verlichtingssysteem zijn oorspronkelijke lichtopbrengst behoudt. LEDs degraderen in de loop van de tijd en verliezen geleidelijk aan lichtopbrengst. De L-waarde is een maatstaf die aangeeft hoeveel procent van de oorspronkelijke lichtopbrengst behouden blijft gedurende de gespecificeerde levensduur van het LED-product.
Bijvoorbeeld, als een LED-verlichtingssysteem een L-waarde van 70% heeft bij 50.000 branduren, betekent dit dat het systeem na 50.000 uur nog steeds minimaal 70% van zijn oorspronkelijke lichtopbrengst zal hebben. Een hogere LML-waarde impliceert dat het LED-systeem zijn lichtopbrengst langer behoudt, wat belangrijk is om de prestaties en effectiviteit van de verlichting in de loop der tijd te waarborgen.

.

LB-Normering bij LED: De B-waarde: Geschatte Levensduur

De nominale levensduur van een lichtbron wordt gedefinieerd als de levensduurwaarde. De nominale levensduur in uren van een LED-strip of lichtbron geldt onder bepaalde bedrijfsomstandigheden en voor gedefinieerde uitvalcriteria. De geschatte levensduur-waarde van LED-verlichting verwijst naar de verwachte operationele levensduur van het systeem. Dit wordt meestal uitgedrukt in uren. De geschatte levensduur is een schatting van de tijd die het LED-verlichtingssysteem meegaat voordat het een bepaald percentage van zijn oorspronkelijke lichtopbrengst verliest.

De statistische maatstaf voor de nominale levensduur heet Bp en wordt gemeten in uren, waarbij p een percentage is. Een B70-levensduur van 50.000 uren betekent dat 70% van de geteste producten 50’000 uren functioneerden zonder defecten. B70 wordt dan ook wel de nominale gemiddelde levensduur van producten genoemd. De B-waarde geeft dus het percentage LEDs aan dat minder lichtopbrengst heeft dan aangegeven bij de L-waarde na het bereikte aantal branduren. De B-waarde gaat altijd uit van een worst-case scenario. In praktijk kan dit dus altijd positiever uitvallen. In sommige gevallen wordt de B-waarde niet genoemd. Men gaat in dat geval altijd uit van een B50 waarde. In de praktijk is dit vaak een mindere kwaliteit.

Bijvoorbeeld, een LED-lamp met een geschatte levensduur van 50.000 uur zal naar verwachting ongeveer 50.000 uur meegaan voordat het een bepaalde mate van degradatie in lichtopbrengst bereikt. Het is belangrijk om te begrijpen dat de geschatte levensduur een indicatie is en dat de werkelijke levensduur kan variëren, afhankelijk van factoren zoals omgevingsomstandigheden en gebruikspatronen.

ledcoitalia 01
LED strip met een L/B-waarde van L90B10

Meten is Weten

De L- & B-waarden zeggen dus iets over de terugval in lichtopbrengst over de nominale levensduur van de LED. Het merendeel van de leveranciers specificeren deze L- & B-waarden niet. Dat geeft te denken over de geleverde kwaliteit van die leveranciers. De methode om tot een resultaat te komen bestaat uit een duurmeting. Dit gebeurt volgens de gestandaardiseerde LM-80 meetmethode en is dus kostbaar. Gedurende een zeer lange periode (tot wel 9000 uur) worden diverse grootheden gemeten. Lichtopbrengst (luminous flux) en temperatuur (Tc en Ta) zijn de belangrijkste parameters. Nadat alle meetwaarden verzameld zijn wordt d.m.v. extrapolatie een grafiek gemaakt. Hieruit valt af te lezen wat de terugval in lichtopbrengst over de nominale levensduur bij verschillende temperaturen is. Deze uitslagen bepalen de uiteindelijke L- & B-waarden. Hoe hoger de temperatuur van de LED, hoe korter de levensduur en hoe eerder de lichtintensiteit afneemt.

De fabrikant heeft de mogelijkheid de temperatuur te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid stroom die door de LED gaat te verminderen. Als je “voordelig” veel licht wil genereren, stuur je simpelweg de LED met de maximale hoeveelheid stroom uit. Wil je een product ontwikkelen dat lang meegaat en ook lang veel licht blijft geven dan zul je meer LEDs moeten toepassen en die LEDs lager uitsturen. Licht- en Lichtplanadvies houdt altijd rekening met de specifieke toepassing van LEDs per project en per ruimte. De truc is om de hoeveelheid stroom zodanig te regelen dat deze zo ver mogelijk onder de maximale specificatie blijft. Hierdoor ontstaat een product dat veel licht geeft, erg lang meegaat en ook nog eens een zeer geringe terugval in lichtopbrengst heeft. Bent u op zoek naar kwalitatieve, goede LED verlichting? Vraag dan altijd naar de L- & B-waarden.

De LBC-norm

Inmiddels wordt in Duitsland gewerkt aan een LBC-normering. Deze normering gaat zelfs nog een stap verder. Deze is bedoeld om fouten die ontstaan bij het maken van lichtplannen te verminderen. De C-waarde die hier wordt toegevoegd staat voor het uitvalspercentage van individuele LEDs na een bepaalde tijd. Wanneer we uitgaan van een lichtbron en deze een normering heeft van L70B50C2 geeft dit aan dat 2% van de LEDs totaal uitvalt na 50.000 uur. Hoe lager dit getal, hoe beter de kwaliteit!

Zekerheid op Onderhoud

Dankzij deze normeringen is het voor lichtexperts mogelijk om de onderhoudsfactor uit te rekenen. Op deze manier kan er met zekerheid gezegd worden dat uw verlichting na verloop van tijd, bijvoorbeeld vijf of tien jaar, nog steeds aan de normen voldoet die gesteld zijn aan de verlichting binnen uw bedrijf.

Conclusie

De Lumens Maintenance Life-waarde en de geschatte levensduur-waarde zijn beide belangrijke parameters bij het beoordelen van LED-verlichtingssystemen. De L-waarde geeft aan hoe lang een LED-systeem zijn lichtopbrengst behoudt, terwijl de geschatte levensduur-waarde de verwachte operationele levensduur van het systeem weergeeft. Bij het selecteren van LED-verlichting is het raadzaam om te kiezen voor producten met hogere L-waarden en langere geschatte levensduur-waarden, omdat dit wijst op betere prestaties, duurzaamheid en kostenefficiëntie op de lange termijn. Bij Licht- en Lichtplanadvies kan ik je daarover uitgebreid informeren. Ook bij de NSVV kun je de nodige informatie over LED verlichting vinden.

Dit vind je misschien ook interessant…

Kwaliteit van verlichting (2)

Kwaliteit van verlichting (2)

Effecten en kwaliteit Lichtverdeling "Door middel van het regelen van de lichtverdeling en het creëren van patronen en...

Kwaliteit van verlichting (1)

Kwaliteit van verlichting (1)

Licht De kwaliteit van verlichting speelt een belangrijke rol in ieder project. Architecten (interieur en exterieur),...

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

error: Content is protected !!